Na jakém pozemku lze postavit mobilheim?

Rozhodli jste se vstoupit do světa mobilních domů, ale stále váháte kvůli stavebnímu povolení? Nebojte se, v tomto článku vám poskytneme všechny potřebné informace, odpovědi a jasné kroky, jak získat povolení pro váš nový pohyblivý domov. Jdeme na to! 

Atraktivní kombinace komfortu a flexibility

Mobilní domy nabízejí nejen komfortní bydlení, ale také nízké pořizovací náklady a také samozřejmě možnost snadného přemísťování. My vám pomůžeme zodpovědět otázky, které se týkají stavebního povolení, abyste mohli svůj sen o mobilním domově proměnit v realitu! 

Jak připravit pozemek pro mobilheim?

Příprava pozemku pro mobilní dům zahrnuje několik klíčových kroků.

  1. Nejdříve je třeba zajistit, že pozemek splňuje veškeré požadavky a povolení pro umístění mobilního domu. Důležité je také zajištění připojení na technickou infrastrukturu, jako jsou vodovod, elektřina a kanalizace. Případně je nutné zajistit stavební povolení a územní souhlas.
  1. Dále je nezbytné připravit terén tak, aby byl rovný a samozřejmě také stabilní. Výhledově lze uvažovat o vybudování podkladu či základových pilířů pro stabilizaci mobilního domu.
  1. Dbejte také na dodržení vzdáleností od hranic pozemku v souladu s případnými omezeními v místních předpisech. 
  1. Před samotnou instalací mobilního domu je vhodné konzultovat plán s odborníky, abyste zajistili bezpečnou a stabilní základnu pro váš krásný nový domov.

Kam si můžu postavit mobilheim?

Rozhodnutí, kde můžete a nemůžete umístit svůj mobilní dům, je klíčovým krokem v celém procesu. Při výběru lokality je nutné respektovat územní plán a zastavitelné plochy vymezené tímto plánem. Nelze tedy obejít nařízení a postavit mobilní dům například v lese nebo na louce. Dalším krokem je zhodnocení architektonického začlenění do území a zkoumání cílů a úkolů územního plánování. Tato kritéria posuzuje úřad územního plánování a slouží jako podklad pro vydání povolení ze strany stavebního úřadu.

Výstavba či výrobek plnící roli stavby?

Česká legislativa rozlišuje mezi stavbou a výrobkem plnícím funkci stavby. Zde je klíčová novela č. 350/2012 Sb., která rozšířila definici pojmu „stavba“ o ustanovení „za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ Bez ohledu na technické provedení či použité materiály je pro zájemce o mobilní bydlení nyní jasné, že návštěva stavebního úřadu je nevyhnutelná.

Kam a jak se obrátit?

O umístění mobilního domu rozhoduje stavební úřad na základě §90 stavebního zákona. Aby proces proběhl krásně hladce, musíte splnit pouze několik jednoduchých podmínek, které zní následovně:

  • Váš návrh musí být v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou.
  • Územní souhlas, který je pro mobilheimy výhodným zkráceným procesem, je udělen, pokud úředníci nebrání jeho realizaci.

Podání žádosti

Před získáním územního souhlasu musíte podat žádost na příslušném pracovišti stavebního úřadu.

K tomu je nezbytné předložit:

  • doklady potvrzující vlastnické právo k pozemku,
  • základní dokumentaci autorizovanou osobou,
  • vyjádření majitelů infrastruktury.

Dokumentace stavby musí taktéž splňovat veškeré náležitosti uvedené v příslušných vyhláškách.

Nejčastější problémy

Některé časté problémy se týkají světlé výšky, tepelných vlastností a připojení na technickou infrastrukturu. Dodržení těchto standardů je klíčové pro získání stavebního povolení.

Co musí mobilní dům splňovat?

Shrnutí klíčových náležitostí pro váš mobilní dům zahrnuje světlou výšku obytné místnosti, energetickou náročnost, a architektonické začlenění do území. Bezpečně získaný územní souhlas znamená, že můžete přejít k realizaci vašeho mobilního domu bez dalších administrativních kroků.

Kolik stojí nový mobilheim?

Cena mobilního domu může být značně variabilní a závisí na mnoha faktorech, jako jsou velikost, vybavení, design a nebo také materiály. Základní modely se mohou pohybovat v nižších cenových relacích, ale pokročilejší a luxusní varianty mohou být cenově náročnější. Je důležité vzít v úvahu nejen pořizovací náklady, ale i provozní náklady spojené s údržbou a případným přemisťováním. Přehled všech mobilních domů najdete na našem webu. 

Úspěšný start do světa mobilních domů s Tinygo!

Jakmile obdržíte kladné vyřízení žádosti, můžete se pustit do samotné realizace vašeho vysněného mobilního domu! Oproti klasickým stavbám nepodléhá mobilní dům kolaudaci, což zjednodušuje celý proces. S územním souhlasem a dodržením legislativních požadavků se můžete brzy těšit na svůj nový domov! Máte-li jakékoliv dotazy ohledně mobilních domů, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám se vším pomůžeme.

Open chat
1
Scan the code
Dobrý den👋
Jak Vám můžeme pomoci?